Παρουσίαση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Μητρώου Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων»)


Την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων») την οποία δημιούργησαν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ΑΑΔΕ, παρουσίασαν σήμερα 3/12/2018 ο Φώτης Κουβέλης και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, επισημαίνοντας την τεράστια σημασία του έργου, που ολοκληρώθηκε με σκληρή εργασία στελεχών των δύο υπουργείων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.DSC_6756s.jpg Την έναρξη της Ημερίδας η οποία, διεξήχθη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστος Λαμπρίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι με «το «e-Μητρώο Πλοίων», αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη( Δημόσιο, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών)». Ο κ. Λαμπρίδης τόνισε ιδιαίτερα, ότι η πλατφόρμα δημιουργήθηκε χωρίς ιδιώτη ανάδοχο, δηλαδή με εργασία αποκλειστικά στελεχών του Δημοσίου Τομέα. Στην Ημερίδα, την οποία διοργάνωσε η ΓΓΛΛΠΝΕ, μίλησαν ακόμη ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας «e-Μητρώο Πλοίων», Παναγιώτα Δρέσιου, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΕ, Σοφία Σεχπερίδου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Ναυτιλίας και Οικονομικών.Στην ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, τόνισε:DSC_6710s.jpg «Από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η μερική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σκαφών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολική του λειτουργία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2021. Είναι μια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία θα φαίνεται η πλήρης εικόνα του σκάφους και της εταιρίας που το διαχειρίζεται. Θα φαίνονται όλες οι τυχόν εκκρεμότητες του σκάφους και της εταιρίας σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Για τις υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας να διευκρινίσω ότι στο ηλεκτρονικό μητρώο θα φαίνεται η κατάσταση του πλοίου, οι ημέρες ναύλωσης τα χαρακτηριστικά του, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του, οι μεταβολές του σκάφους ακόμα και σε πλοιοκτησία ή εφοπλισμό, ασφαλιστήρια και άλλα σημαντικά στοιχεία. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εγγράφονται και τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία με ξένη σημαία. Το Μητρώο διευκολύνει τα μέγιστα τους ελέγχους για τυχόν παράνομες ναυλώσεις και για την τήρηση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη ως προς τους εργαζόμενους και τις φορολογικές αρχές . Υπάρχει μια διαδικασία εγγραφής του πλοίου στο Μητρώο και στη συνέχεια όλες οι διαδικασίες απλοποιούνται. Άρα μειώνεται και η γραφειοκρατία. Είναι σαφές ότι υπάρχει και θα διευρυνθεί η διασύνδεση των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων». Από την πλευρά της η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, υπογράμμισε:DSC_6687s.jpg«Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, που βρισκόμαστε στην παρουσίαση μιας εφαρμογής που πραγματικά μας πηγαίνει πολλά βήματα μπροστά.Οφείλουμε κατ’ αρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όσα στελέχη των Υπουργείων μας και των αρμόδιων υπηρεσιών εργάστηκαν για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Γιατί αξίζει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα έργο που το έχτισαν τα στελέχη και οι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε κάποιον ανάδοχο, χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων μας, μία πολύ σημαντική εφαρμογή για το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού πέρασε από τα χαρτιά στην πράξη. Γιατί νομοθετήθηκε μεν το 2014, αλλά δεν είχε λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα δηλώνονται όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ή σημαίας κράτους εκτός ΕΕ, τα οποία εκναυλώνονται με ολική ναύλωση, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων, με σκοπό τη χαρτογράφηση των πάσης φύσεων πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτική χρήση όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.Με το Μητρώο Πλοίων γίνεται και ένα ακόμα βήμα ως προς τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Μέχρι σήμερα, ανάλογες διαδικασίες καταγραφής τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών γίνονταν χειρόγραφα, σε διαφορετικές υπηρεσίες πολλών Υπουργείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί στο σύνολο της πληροφορίας ο κάθε ενδιαφερόμενος.Ακόμα, αξιοσημείωτο είναι ότι για τη λειτουργία του μητρώου, επαναδιαμορφώσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ώστε να καλύψει κενά και ελλείψεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4256/2014) αλλά και να παρακολουθήσει τις αλλαγές που έγιναν μέχρι σήμερα. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι η συγκρότηση και λειτουργία του Μητρώου πλοίων, έρχεται να υποστηρίξει το γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και έτσι ιεραρχείται ιδιαίτερα ψηλά στην ατζέντα μας. Είμαστε ναυτικός λαός, οι θάλασσές μας είναι ήδη εδώ και χρόνια πόλος έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο. Επομένως, η διοίκηση πρέπει να ακολουθήσει αυτήν την πραγματικότητα, ώστε να καταστεί ο θαλάσσιος τουρισμός δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας». Στην ομιλία του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής τόνισε ότι «το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων είναι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους πολίτες ένα σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών που θα τους απαλλάξει από χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες εν γένει της δημόσιας διοίκησης».DSC_6708s.jpgΚατά τη διάρκεια της Ημερίδας ετέθη και το θέμα του ΦΠΑ στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, για το οποίο κ. Κουβέλης δήλωσε: «Η διαβούλευση η οποία έγινε και η ανταλλαγή απόψεων, εκ των πραγμάτων συναντήθηκε και με ορισμένες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και όλα εκείνα τα ζητήματα που μας υποχρεώνουν σε εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο. Παρ όλα αυτά η κατάληξη του όλου θέματος , βεβαίως εξασφαλίζει την εναρμόνιση, αλλά με τρόπο που δε θα αδικεί την ουσία των πραγμάτων. Η χώρα μας είναι πολυνησία. Δεν έχει δηλαδή την δομή της Γαλλίας ή της Ιταλίας, στοιχεία τα οποία από την ενωσιακή νομοθεσία είχαν αξιολογηθεί ως αποφασιστικά για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος. Επομένως η δυσκολία ήταν στο να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον πολυνησιακό χαρακτήρα της χώρας μας με εκείνα τα οποία, το συγκεκριμένο ενωσιακό κείμενο μας υποχρέωνε. Και νομίζω ότι το επιτύχαμε. Για το ίδιο θέμα η κ. Παπανάτσιου δήλωσε: «Δεν μιλάμε για αύξηση του ΦΠΑ. Για απαλλαγή μιλάμε. Περιμένουμε από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το τελικό κείμενο, το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα δίνει μια παράταση για να προετοιμαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα δίνεται η δυνατότητα στο πλοίο να χρησιμοποιεί και κάποια άλλα συστήματα, εκτός από ICIS, για την καταγραφή των πλόων του, όπως είχαν ζητήσει οι φορείς. Νομίζω ότι θα είναι όλοι σύμφωνοι και δε θα έχουμε συγκρούσεις. Ό,τι συζητήσαμε και τα δύο υπουργεία θα αποτυπώνεται και στο τελικό κείμενο.»

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Όταν, το 1919, ιδρύθηκε το Λιμενικό Σώμα, προήλθε από τα «σπλάχνα» του Πολεμικού Ναυτικού.  Έτσι, βάσει εθνικών σχεδίων, το Λιμενικό Σώμα είναι Σώμα υπαγόμενο στο συγκεκριμένο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Παρότι στο παρελθόν επανειλημμένα αμφισβητήθηκε, αυτός ο «γνήσιος

21 Απριλίου 1967: Οι Στρατιωτικοί που είπαν ΟΧΙ στη χούντα

Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 η Ελλάδα έμπαινε στο γύψο μιας ακόμη στρατιωτικής χούντας. Οι συνέπειες για τον ελληνισμό ήταν βαρύτατες, Επτά χρόνια μετά οι ανόητοι που κατέλυσαν τη Δημοκρατία ξεπουλούσαν και τη Κύπρο. Το στίγμα της χούντας βάραινε

Εκσυγχρονισμός πολλαπλών εκτοξευτών RM-70: Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό του Στρατού Ξηράς το Πυροβολικό Μάχης

* Του Κώστα Σαρικά Η ενίσχυση του Πυροβολικού Μάχης αποτελεί προτεραιότητα για τον Στρατό Ξηράς έπειτα και από την επανεξέταση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο εξορθολογισμού που αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ των προγραμμάτων που πήραν το «πράσινο» φως

MED-5: Μέτρα πρόληψης των μεταναστευτικών ροών και όχι απώθησής τους ζητούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

Οι πέντε μεσογειακές χώρες που αποτελούν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και οι οποίες εκ των πραγμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης και του προβλήματος της παράνομης διακίνησης απεύθυναν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει να έχει πολιτικές κυρίως

Μετάβαση στο περιεχόμενο