« Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» – Διαγωνισμός »

Έχοντες υπόψη το άρθρο 14 της υπ΄αριθμ. Φ.073/6/Σ.21345/28 Δεκ 05/Αποφάσεως ΓΕΝ/Β1- ΄΄Περί εκδόσεως του περιοδικού «ΝΑΥΤΚΗ ΕΠΘΕΩΡΗΣΗ»΄΄, όπως αυτή επικυρώθηκε από το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 30 Τεύχος Δεύτερο από 17 αν 06.Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε1. Την προκήρυξη για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2018 ως ακολούθως:α. Για τη συγγραφή πρωτότυπων, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, διατριβών ή μελετών που πραγματεύονται θέματα τα οποία καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» και «B».β. Για την επιλογή φωτογραφιών, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, που προβάλλουν τους δεσμούς, παλαιούς και νέους, των Ελλήνων με τη θάλασσα τις παραδόσεις και τη ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ».2. Οι διατριβές/μελέτες απαιτείται:α. Να είναι γραμμένες στη δημοτική χρησιμοποιώντας το μονοτονικό σύστημα.β. Να έχουν έκταση από πλευράς κειμένου από 6.000 έως 8.000 λέξεις περίπου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή, κατά την κρίση της επιτροπής, η βράβευση των μελετών μεγαλύτερης εκτάσεως.γ. Να περιλαμβάνουν απαραιτήτως πίνακα με την βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποιήθηκε (ακριβή στοιχεία εκδότη και χρονολογία εκδόσεως).δ. Να μην περιλαμβάνουν υλικό, διαβαθμισμένης φύσεως ή πολιτικού χαρακτήρα.ε. Να αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε τρία (3) αντίτυπα απευθείας (χωρίς έγγραφο), στην Υπηρεσία στορίας Ναυτικού (Μαρκόνι 20 Βοτανικός, Τ.Κ. 10447 ΑΘΗΝΑ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ΄΄Για τον διαγωνισμό του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2018΄΄. Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα δεν θα αναγράφεται στη διατριβή/μελέτη, αλλά αντ’ αυτού θα αναγράφεται ένα ρητό. Μέσα στο φάκελο θα εμπεριέχεται και δεύτερος σφραγισμένος φάκελος, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το ρητό της διατριβής/μελέτης και εσωτερικά θα περιέχει, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, φωτογραφία καθώς και σύντομο βιογραφικό του.3. Ο συντάκτης της διατριβής/μελέτης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής, τόσο από πλευράς των διαλαμβανομένων απόψεων, όσο και από πλευράς άδειας για τη χρησιμοποίηση των πηγών.4. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξεως υποβολής μελετώνφωτογραφιών του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα συγκληθεί προκειμένου να μελετήσει τις διατριβές/μελέτες και φωτογραφίες και εν συνεχεία αποφασίσει με σκοπό την υποβολή πρότασης προς στον Αρχηγό ΓΕΝ, για την απονομή:α. Τριών (3) χρηματικών βραβείων, διατριβών/μελετών ως εξής: (1) Α΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 700,00 ευρώ. (2) Β΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 500,00 ευρώ. (3) Γ΄ Βραβείο διατριβής/μελέτης, 300,00 ευρώ.β. Τριών (3) χρηματικών βραβείων για την καλύτερη φωτογραφία ως εξής: (1) Α΄ Βραβείο φωτογραφίας, 250,00 ευρώ. (2) Β΄ Βραβείο φωτογραφίας, 200,00 ευρώ. (3) Γ΄ Βραβείο φωτογραφίας, 150,00 ευρώ.5. Οι μελέτες – φωτογραφίες οι οποίες θα βραβευθούν, δύναται να δημοσιευτούν εν συνεχεία σε τακτικό ή έκτακτο τεύχος του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», άνευ αμοιβής του αποστολέα τους, αλλά με τα στοιχεία αυτού.6. Οι υποβληθείσες μελέτες – φωτογραφίες δεν επιστρέφονται στους αποστολείς τους.7. Λήξη προθεσμίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πλωτάρχης ΛΣ Λευτέρης Βαλεργάκης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα δύο έτη

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ Α ́ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: Π12β- 58515 «ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΛΩΤΑΡΧΗ ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΜ 1187) ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2)ΕΤΗ ».  – Ο

Χαιρετισμός Επίτιμου Προέδρου Π.Ε.Α.Λ.Σ. στο 15ο Πανελλήνιο συνέδριο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΠΕΑΛΣ ΣΤΟ 15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ Ευγένιε Κύριε Αρχηγέ ΛΣ, φαντάζομαι ότι σήμερα εκπροσωπείται τον κ. υπουργό αν και θα ήταν επιθυμητό έως και αναγκαίο να έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα του Υπουργού η παρουσία του

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ. στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσκεκλημένο να συμμετάσχει στις εργασίες του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (ΠΕΑΛΣ), κλιμάκιο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ., αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Σταύρο Βοϊδονικόλα, το Γενικό Γραμματέα Δημ. Σαϊτάκη, την Ταμία και επικεφαλής Τομέα Ισότητας Ελένη Κοντάκου και τον

Ξεκίνησε το ταξίδι της…αποκαθήλωσης για 4 ελικόπτερα ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Σε δύο διαδοχικά ρεπορτάζ των Λιμενικών Νέων (στις 18/8 και 6/9), σας πληροφορούσαμε για τη σύμβαση-πλαίσιο που υπεγράφη ανάμεσα στην NSPA (ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency – Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ) και την Airbus France, με την οποία