Σύνταξη: Διπλή αύξηση στα μερίσματα για 50.000 απόστρατους – Πότε θα πληρωθούν τα έξτρα μερίδια με αναδρομικά 12 μηνών [πίνακας]

Η αύξηση θα πληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου και προέρχεται από ψηφισμένη διάταξη νόμου με την οποία χορηγούνται από 4 έως 10 μερίδια επιπλέον στους απόστρατους που λαμβάνουν μερίσματα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. 

Η αναπροσαρμογή των μεριδίων τους προβλέφθηκε στο άρθρο 29 του νόμου 5018/2023. Η διάταξη εφαρμόζεται τώρα από το ΜΤΣ.

Τα «έξτρα» μερίδια θα προστεθούν στα υφιστάμενα μερίδια του μερίσματος και στα μερίδια της ειδικής οικονομικής ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ).

Δικαιούχοι των έξτρα μεριδίων είναι οι στρατιωτικοί που αποστρατεύθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2016 με βαθμό ταξίαρχου και άνω. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΜΤΣ, για την αναπροσαρμογή των μεριδίων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διοικητικές αποκαταστάσεις (άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1545/85).

Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση αφορά όσους κατά την αποστρατεία τους είχαν βαθμό ταξιάρχου και άνω. Δεν θα πάρουν έξτρα μερίδια όσοι αποστρατεύτηκαν με χαμηλότερο βαθμό και αποκαταστάθηκαν σε υψηλότερο στη συνέχεια.

Τα μερίσματα προσαυξάνονται ανάλογα με το βαθμό αποστρατείας ως εξής:

*κατά 10 μερίδια για αρχηγούς ΓΕΕΘΑ,
*κατά 9 μερίδια για αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.,
*κατά 8 μερίδια για γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.,
*κατά 6 μερίδια για αντιστράτηγους,
*κατά 5 μερίδια για υποστράτηγους,
*κατά 4 μερίδια για ταξίαρχους.

Τα μερίδια υπολογίζονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και χιλιοστά ανάλογα με τα έτη και το βαθμό για απόστρατους έως το 2016. Η τιμή του κάθε μεριδίου από το ΜΤΣ είναι στα 5,1 ευρώ.

Για παράδειγμα, υποστράτηγος με 31 έτη, που αποχώρησε έως τον Δεκέμβριο του 2016, παίρνει 29 μερίδια και το μηνιαίο μέρισμα ανέρχεται σήμερα στα 145 ευρώ. Αλλα τόσα (145 ευρώ) εισπράττει από τον Εδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), οπότε συνολικά λαμβάνει 290 ευρώ.

Με την αύξηση τα μερίδιά του θα αυξηθούν κατά 5 και θα γίνουν 34 τόσο για το μέρισμα όσο και για το ΕΚΟΕΜΣ (το ΕΚΟΕΜΣ ενδέχεται να παίρνει και λιγότερα μερίδια). Η αύξηση που θα λάβει θα είναι διπλή με 5 επιπλέον μερίδια στο μέρισμα και σχεδόν άλλα 5 στην ειδική ενίσχυση. Με τα έξτρα μερίδια θα λαμβάνει 341 ευρώ με αύξηση κατά 51 ευρώ.

Επειδή η αύξηση ισχύει από 1ης/1/2023, ο απόστρατος δικαιούται αναδρομικά 612 ευρώ, τα οποία θα πληρωθεί μαζί με το αυξημένο μέρισμα μηνός Δεκεμβρίου που καταβάλλεται στις 29 Νοεμβρίου.

Κατά ανάλογο τρόπο θα δουν αυξήσεις και δεκάδες χιλιάδες απόστρατοι με βαθμό ταξίαρχου και άνω.

Τα νέα ποσά, ανάλογα με τα έξτρα μερίδια που παίρνει ο κάθε βαθμός, παρουσιάζονται στον αναλυτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Για παράδειγμα:

  1. Απόστρατος με 35 έτη που διετέλεσε αρχηγός ΓΕΣ θα πάρει 10 επιπλέον μερίδια σε μέρισμα και περίπου άλλα 10 στο ΕΚΟΕΜΣ, δηλαδή 20 στο σύνολο. Σήμερα λαμβάνει 408 ευρώ μηνιαίως από μέρισμα και ειδική ενίσχυση και με τα 10+10 επιπλέον μερίδια παίρνει αύξηση 102 ευρώ και από τον Δεκέμβριο θα λαμβάνει 510 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά της αύξησης που θα πάρει ανέρχονται στα 1.224 ευρώ. 
  1. Αντιστράτηγος με 33 έτη θα πάρει 6 επιπλέον μερίδια σε μέρισμα και περίπου 6 στο ΕΚΟΕΜΣ, δηλαδή 12 στο σύνολο. Σήμερα λαμβάνει 348 ευρώ μηνιαίως από μέρισμα και ειδική ενίσχυση και με τα 12 επιπλέον μερίδια παίρνει αύξηση 61 ευρώ και από τον Δεκέμβριο θα λαμβάνει 409 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά της αύξησης που θα πάρει ανέρχονται στα 734 ευρώ. 
  1. Απόστρατος ταξίαρχος με 35 έτη θα πάρει 4 επιπλέον μερίδια σε μέρισμα και 4 στο ΕΚΟΕΜΣ, δηλαδή 8 στο σύνολο. Σήμερα λαμβάνει 276 ευρώ μηνιαίως από μέρισμα και ειδική ενίσχυση και με τα 8 επιπλέον μερίδια παίρνει αύξηση 41 ευρώ και από τον Δεκέμβριο θα λαμβάνει 317 ευρώ, ενώ τα αναδρομικά της αύξησης που θα πάρει ανέρχονται στα 490 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι στο ΕΚΟΕΜΣ ενδέχεται να είναι και λιγότερα τα μερίδια λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού.

Σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου από την 1η.1.2017 και έπειτα, ο αριθμός των μεριδίων για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία.

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τις αυξήσεις ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου η διοίκηση του ΜΤΣ. Για το μέρισμα αναφέρεται ότι με το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η αναπροσαρμογή των μεριδίων στους μερισματούχους Δεκεμβρίου 2016, σε εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 5018/23, με αναδρομικότητα από 1ης Ιανουαρίου 2023.

Η ίδια αύξηση ισχύει και για το ΕΚΟΕΜΣ, όπως αναφέρει η δεύτερη ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι για την αναπροσαρμογή των μεριδίων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διοικητικές αποκαταστάσεις (άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1545/85).

Τα ποσά για τους απόστρατους

Βαθμός αποστρατείας Ετη υπηρεσίας Μηνιαίο Μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ (*) Αύξηση μεριδίων σε μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ (*) Αξία  μεριδίων € Νέο μέρισμα και ΕΚΟΕΜΣ από 29/11/2023 Αναδρομικά από 1ης/1/2023
ΑΓΕΕΘΑ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ 35 408 20 102 510 1.224
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ 33 370 18 92 462 1.102
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ 33 408 16 82 490 979
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 35 360 12 61 421 734
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 33 348 12 61 409 734
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 31 336 12 61 397 734
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 35 312 10 51 363 612
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 31 290 10 51 341 612
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 35 276 8 41 317 490

(*) Τα μερίδια για το ΕΚΟΕΜΣ ενδέχεται να είναι λιγότερα λόγω διαφορετικού υπολογισμού τους από το μέρισμα.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΑΛΣ: Ανοιχτή Επιστολή προς ΥΠΕΘΑ – Άμεση διευθέτηση εκκρεμοτήτων επί αιτήσεων ΒΟΕΑ και δανείων από το ΜΤΝ

“Το τελευταίο διάστημα, έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών και της δυσθυμίας στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος αναφορικά με τη μη χορήγηση των δικαιούμενων Βοηθημάτων Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) καθώς

ΑΑΔΕ: Προσωπικά δεδομένα απεστάλησαν σε λάθος παραλήπτες σε βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας 2018

Στο πλαίσιο της βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας έτους 2018 σε 89.494 οφειλέτες, που δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά απαλλαγής τους από τα τέλη, τα μηνύματα κοινοποίησης των τελών κυκλοφορίας σε ορισμένους οφειλέτες περιέλαβαν – λόγω τεχνικής αστοχίας – ονοματεπώνυμα και όνομα χρήστη – username (όχι

Ναυτιλία: Ποιοι είναι οι δέκα μεγαλύτεροι ναυλομεσίτες στον κόσμο

Η Lloyd’s List παρουσίασε τους 10 μεγαλύτερους ναυλομεσίτες στο κόσμο μεταξύ των οποίων είναι και ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Κουκάς, της Optima Shipping. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα ο κατάλογος των 10 κορυφαίων ναυλομεσιτών καταρτίζεται από την Lloyd’s List και

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια θα έχουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν την 28η Νοεμβρίου 2023 ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας. Ειδικότερα: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων

Μετάβαση στο περιεχόμενο