Τα πέντε βήματα για το κοινωνικό μέρισμα


Γιάννης ΦώσκολοςΤα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία αναµένεται να ανοίξει εντός της εβδοµάδαςΜε πέντε βήµατα θα γίνεται η αίτηση στην πλατφόρµα www. koinonikomerisma.gr για το Κοινωνικό Μέρισµα του 2018. Στη βάση του επιτυχηµένου περσινού µοντέλου, οι αιτήσεις θα είναι προσυµπληρωµένες και επί της ουσίας θα λειτουργούν ως επιβεβαίωση στοιχείων για τον κάθε αιτούντα. Η πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει εντός της εβδοµάδας για να υποδεχθεί τις αιτήσεις από 1,3 – 1,4 εκατοµµύρια νοικοκυριά.Τα βασικά στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι: Αρχικά µπαίνουν στην πλατφόρµα www.koinonikomerisma.gr και εισάγουν τους προσωπικούς τους κωδικούς του Taxis (δηλαδή user name και password). Εκεί δηλώνουν έναν αριθµό κινητού τηλεφώνου και µια ηλεκτρονική διεύθυνση email, ώστε οι αρµόδιες υπηρεσίες να µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί τους αν αυτό χρειαστεί. Επίσης δηλώνουν τον ΑΜΚΑ τους. Το σύστηµα συνδυάζει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Αµέσως µετά τη συµπλήρωση των προσωπικών κωδικών Taxis εµφανίζονται προσυµπληρωµένα τα στοιχεία του δικαιούχου µε βάση τη φορολογική δήλωση του 2017. Εκεί θα εµφανίζεται και το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα, όπως δηλώθηκε στην τελευταία φορολογική δήλωση, το οποίο και θα λαµβάνεται υπόψη ως εισοδηµατικό κριτήριο για τον καθορισµό των δικαιούχων. Στο στάδιο αυτό πιστοποιείται αν ο δικαιούχος έχει ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ταµείο της Ελλάδας έστω και έναν µήνα, όπως και τα µέλη του νοικοκυριού του, εκτός από τα µονοπρόσωπα νοικοκυριά µε δικαιούχο ΑµεΑ. Υπενθυµίζεται πως το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον µία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης δεν ισχύει για δικαιούχους 67 ετών και άνω και για µονοπρόσωπα νοικοκυριά, στα οποία ο δικαιούχος είναι πρόσωπο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στο τρίτο βήµα ο δικαιούχος πρέπει να συµπληρώσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα πιστωθεί το µέρισµα. Προσοχή, o αριθµός IBAN πρέπει να συµπληρωθεί σωστά για να µην υπάρξουν εµπλοκές. Ακολούθως έρχεται η σειρά των τυχόν ενήλικων φιλοξενουµένων στο νοικοκυριό, οι οποίοι πρέπει να ειδοποιηθούν να µπουν στο Taxis µε τους δικούς τους κωδικούς και να δώσουν τη συναίνεσή τους. Επειδή φέτος στις δηλώσεις Ε1 απαιτούνταν συναίνεση φιλοξενουµένου και φιλοξενούντος, δεν µπορεί να επικαλεστεί κάποιος άγνοια. Γι’ αυτό εκτιµάται πως δεν θα υπάρξουν φέτος αντίστοιχα προβλήµατα µε πέρυσι. Tέλος, η εφαρµογή σού λέει αν πληροίς τα κριτήρια και αν είσαι εντέλει δικαιούχος. Προσοχή, είναι απαραίτητο ο χρήστης-δικαιούχος να πατήσει το κουµπί της αποδοχής, δηλώνοντας πως αποδέχεται την πίστωση του µερίσµατος στον λογαριασµό του. Το σύστηµα τού υπολογίζει αυτόµατα το ακριβές ποσό που δικαιούται Τι πρέπει να κάνετε πριν υποβάλετε την αίτησηΜε βάση την περσινή εµπειρία, οι ειδικοί συµβουλεύουν τους ενδιαφερόµενους και δυνητικούς δικαιούχους πως τα πλέον κρίσιµα βήµατα που πρέπει να γίνουν ως προετοιµασία πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι: Ενηµέρωση µητρώου ΑΜΚΑ µε ΑΦΜ. Ενα από τα συχνότερα προβλήµατα που προέκυψε πέρυσι ήταν αναντιστοιχία των δύο βασικών παραµέτρων που πρέπει να «κουµπώνουν» µεταξύ τους για να ξεκλειδώσει η αίτηση. Κατ’ αρχάς ο έλεγχος για το µητρώο ΑΜΚΑ µπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα www.amka.gr. Αν εκεί δεν προκύπτει αντιστοιχία, η ενηµέρωση του µητρώου ΑΜΚΑ µπορεί να γίνει στα ΚΕΠ. Σηµαντικό είναι να προκύπτει αντιστοιχία ΑΜΚΑ – ΑΦΜ και για τους συζύγους, δηλαδή τον δεύτερο ενήλικο του νοικοκυριού. Σηµείο-κλειδί είναι επίσης οι φιλοξενούµενοι, αν και φέτος εκτιµάται πως δεν θα προκύψουν προβλήµατα και εµπλοκές αντίστοιχα µε τα περσινά, επειδή στη δήλωση Ε1 του 2018 προβλέφθηκε υποχρέωση δήλωσης της φιλοξενίας και από τον φιλοξενούµενο και από τον φιλοξενούντα στην ΑΑ∆Ε.Όσον αφορά στα κριτήρια, τα εισοδηµατικά παραµένουν ίδια µε πέρυσι, δηλαδή έως 9.000 ευρώ για µονοπρόσωπο νοικοκυριό και έως 27.000 ευρώ για νοικοκυριό µε δύο ενήλικα και πέντε ή περισσότερα ανήλικα µέλη. Λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα του νοικοκυριού που δηλώθηκε φέτος στο Ε1 για το 2017, πραγµατικό ή τεκµαρτό, από κάθε πηγή προ φόρων, µετά την αφαίρεση των εισφορών. Στα περιουσιακά κριτήρια αναµένεται να προβλεφθεί βελτίωση των περσινών ορίων, ώστε να µη βρεθούν εκτός µερίσµατος οικογένειες λόγω αλλαγής των αντικειµενικών αξιών.Σύµφωνα µε πληροφορίες αναµένεται να προβλεφθεί όριο συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας στα 125.000 ευρώ για µονοµελή ωφελούµενη µονάδα, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως του ποσού των 185.000 ευρώ. Και ενώ µέχρι χθες το απόγευµα διεξαγόταν ένας αγώνας δρόµου για να ολοκληρωθεί η απαιτούµενη ΚΥΑ µε όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες, στο τραπέζι έπεφταν διάφορα σενάρια, που έφερναν το δικαιούµενο ποσό µερίσµατος να ξεκινά από την περιοχή των 200 ευρώ περίπου για µονοπρόσωπο νοικοκυριό µε εισόδηµα 7.000 – 9.000 ευρώ και να κλιµακώνεται αναλόγως.Τίποτα ωστόσο δεν µπορεί να θεωρείται «κλειδωµένο» µέχρι την ολοκλήρωση και τη δηµοσίευση της ΚΥΑ. Το περσινό µοντέλο, που αναµένεται να ακολουθηθεί σε µεγάλο βαθµό και φέτος, οριοθετούσε τρεις επιµέρους κλίµακες ποσών µέσα σε κάθε εισοδηµατική κατηγορία.Εισοδηματικά κριτήριαΣτο επικρατέστερο σενάριο, το ετήσιο ατοµικό εισόδηµα για µονοπρόσωπο νοικοκυριό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, ενώ το όριο αυτό θα προσαυξάνεται κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο µέλος. Σε κάθε εισοδηµατική κατηγορία υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες µε διαφορετικά ποσά µερίσµατος.Αναλυτικά, το εισόδηµα δεν πρέπει εν συνόλω να υπερβαίνει: τα 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα µέλος τα 13.500 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη (π.χ. ζευγάρι χωρίς παιδιά) τα 15.750 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο (π.χ. ζευγάρι µε ένα παιδί) τα 18.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή µε τρία ενήλικα µέλη (π.χ. ζευγάρι µε δύο παιδιά) τα 20.250 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και τρία ανήλικα τέκνα ή τρία ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο (π.χ. ζευγάρι µε τρία παιδιά) τα 22.550 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα ή µε τέσσερα ενήλικα µέλη (π.χ. ζευγάρι µε τέσσερα παιδιά) τα 27.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε πέντε ή περισσότερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη µε πέντε ή περισσότερα ανήλικα τέκνα (π.χ. ζευγάρι µε πέντε ή περισσότερα παιδιά).ethnos.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Είναι ένα επιτελικό κράτος του θράσους και της συγκάλυψης»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε συγκέντρωση στο Κιλκίς κατέκρινε την δήλωση άγνοιας του παραιτηθέντα υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την ύπαρξη εγγράφου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το οποίο εντόπιζε ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων για την πρόοδο των εργασιών ασφαλείας στους

Κοινή γραμμή πλεύσης Ελλάδας – Τουρκίας κατά τη συνάντηση Δένδια με Τσαβούσογλου

Η Άγκυρα θα στηρίξει την Ελλάδα στην υποψηφιότητά της για να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία και το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης ημέρας του ίδιου

Μέγαρο Μαξίμου: Δείπνο προς τιμήν του Έντι Ράμα παρέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τα εγκαίνια της έκθεσης του Αλβανού πρωθυπουργού στο Ζάππειο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου δείπνο στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τα εγκαίνια έκθεσης έργων του στο Ζάππειο Μέγαρο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον κ. Rama στους

Mειωμένη η τιμή ρεύματος τον Απρίλιο – Πόσο κοστίζει η κιλοβατώρα ανά εταιρεία

Σημαντικά χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για τον Απρίλιο ανακοίνωσαν οι περισσότεροι προμηθευτές ρεύματος σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο Ενέργειας και τη διεθνή αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές είναι ήδη χαμηλότερες από το στόχο των 15-16 σεντς

Μετάβαση στο περιεχόμενο