Θα αλλάξει κάτι με τις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

Από email αναγνώστη στελέχους  ΛΣ στα Λιμενικά νέα…

 

“Αγαπητά Λιμενικά Νέα

Με αφορμή το άρθρο σας για την παρεχόμενη εκπαίδευση στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ αν κάποιος ανατρέξει  στον Κανονισμό Εκπαίδευσης της Σχολής των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με   την βεβαιότητα ότι θα ανακαλύψει κάποιες υπερβολές στα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο σας, θα διαψευστεί πανηγυρικά.

Η πρώτη  έκπληξη προέρχεται  από το γεγονός, ότι ο Κανονισμός που είχε θεσπιστεί επί θητείας της προηγούμενης κυβέρνηση άρον-άρον και μόλις 3 ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019  με την αριθ. 2422.5-3/50384/3.7.2019 κοινή απόφαση Αρχηγών Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (B΄ 2961), τροποποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα αναφορικά με τα μαθήματα και τις ώρες διδασκαλίας τους με όμοια απόφαση των κ. Αρχηγών (ΦΕΚ 4156/ Β΄/ 28-9-2020), η οποία και ισχύει μέχρι και σήμερα.

Η δεύτερη έκπληξη που επιφυλάσσει ο ισχύων Κανονισμός στον αναγνώστη του είναι το γεγονός, ότι  αποτελούν αντικείμενο μιας διάλεξης και όχι  συστηματικής διδασκαλίας σημαντικότατα θεματικά αντικείμενα αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπως:

Τα θέματα Ναυτολογίας (εργασιακά θέματα των ναυτικών) καθώς και αυτά που αφορούν την Νηολόγηση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο!!!.

Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο των πλοίων με ελληνική σημαία και ξένη σημαία και την διενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων!!!

Τα θέματα ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων!!!

Τα θέματα για τις ενδομεταφορές στην Ε.Ε. και τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα θέματα νομοθεσίας για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ!!!

Τα θέματα που αφορούν το Δημόσιο Λογιστικό και τις Κρατικές Προμήθειες παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα εκατοντάδων εκατ. ευρώ τόσο για την περίοδο 2014-2020 (λήγει 30-6-2022) όσο και την  επόμενη περίοδο 2021-2027!!!

Ακόμη και οι  «Λειτουργίες Ακτοφύλαξης και θαλάσσιες επιχειρήσεις» θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας διάλεξης…

 

Τελικά που δίδεται το βάρος εκπαίδευσης στην Παραγωγική Σχολή των Αξιωματικών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

 

α) Μήπως στο αστυνομικό έργο;

Θα περίμενε κανείς, ότι σε μία 4ετούς φοιτήσεως σχολή τα θέματα που αφορούν την αστυνομική δραστηριότητα στον τομέα αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα κατελάμβαναν ξεχωριστή και σημαίνουσα θέση, ώστε η γνώση σε συνδυασμό και με την εμπειρία των αξιωματικών να οδηγεί στην απόκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για το αστυνομικό έργο αλλά και τις δυνατότητες διερεύνησης οποιουδήποτε εγκλήματος στον χώρο ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ….

Όμως, όπως και τα Λιμενικά Νέα επεσήμαναν,  σύμφωνα με τον ισχύοντα  Κανονισμό, διδάσκονται ψήγματα Ποινικού δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Διοικητικού και Συνταγματικού δικαίου, το  Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Δημοσίου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ενώ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ μαθήματα όπως,  η Ιατροδικαστική, Αστικό δίκαιο,  οι Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ενώ για τις γνώσεις   Εγκληματολογίας οι Δόκιμοι Αξιωματικοί μπορούν να αισθάνονται και ικανοποιημένοι και με μια απλή διάλεξη της μιας ή δύο ωρών…

β) Μήπως στο ελεγκτικό έργο επί των πλοίων;

Σε όλη την 4ετή διάρκεια της Σχολής,  για τον έλεγχο των πλοίων επιφυλάσσεται διδασκαλία μόλις 26 ωρών, ενώ για ελέγχους και τις έκτακτες επιθεωρήσεις πλοίων σύμφωνα με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας (π.χ. Paris MOU κ.λ.π.) ή την  εφαρμογή αποφάσεων διεθνών Οργανισμών, ΟΗΕ, ΙΜΟ κ.λ.π., τα θέματα λύνονται με μια απλή διάλεξη…

Να προσθέσουμε ότι για την Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας (γενικά και όχι κατ΄ ανάγκη των εμπορικών πλοίων) στα 4 χρόνια διατίθενται επίσης μόλις 26 ώρες.

Είναι φανερό ότι  από το πρόγραμμα της Σχολής απουσιάζει ουσιαστικά το εμπορικό πλοίο και η διενέργεια ελέγχων σε αυτό.

 Στην πραγματικότητα  εξακολουθεί να παραμένει άθικτη η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία είχε καταργήσει την Επιθεώρηση Πλοίων παραχωρώντας εξ’ ολοκλήρου τον έλεγχο των πλοίων  στους νηογνώμονες.

Όμως με τις διατάξεις του ν. 4676/2020 ο ΚΕΕΠ ανέκτησε τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες επί των πλοίων, οι οποίες αποτελούν  και υποχρέωση της χώρας που απορρέει από τους διεθνείς Κανονισμούς και Συμβάσεις.

Δεν θα έπρεπε ανάλογα να έχει διορθωθεί ο Κανονισμός, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελεγκτικού έργου σύμφωνα με τον ν. 4676/2020 και τις μετέπειτα εκδοθείσες  κατ΄ εξουσιοδότησή του Υπουργικές Αποφάσεις;

Να θυμίσουμε, ότι η απουσία διδακτέας ύλης στο Πρόγραμμα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για τους Αξ/κούς του Π.Ν. αναφορικά με την λειτουργία του Εμπορικού πλοίου  είναι αυτή, που τους στερεί την δυνατότητα  της αναγνώρισης του Πτυχίου τους ως ισότιμου με αυτά των ΑΕΝ…

γ) Μήπως στα θέματα στήριξης της ναυτιλίας, του θαλάσσιου τουρισμού, της προστασίας των θαλάσσιου περιβάλλοντος;

Κάθε άλλο. Το μόνο οικονομικό μάθημα που διδάσκεται είναι η  Ναυτιλιακή Οικονομία  για μόλις 26 ώρες. Απουσιάζει ως αντικείμενο διδασκαλίας η νησιωτικότητα και  ο θαλάσσιος Τουρισμός.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αποτελεί αντικείμενο σωρείας διεθνών συμβάσεων αλλά και έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες που επηρεάζει την τουριστική ανάπτυξη συνολικά της χώρας μας, διδάσκεται μόλις για 26 ώρες!!!

δ) Μήπως στα θέματα ανθρωπιστικών σπουδών και των προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Από τον Κανονισμό προβλέπεται μάθημα  Βασικών Αρχών Συνταγματικού Δικαίου που διδάσκεται σε 26 ώρες (52 ώρες συνολικά με Διοικητικό Δίκαιο), όπου οι ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα δεν έχουν ιδιαίτερο χώρο για ανάπτυξη στους δοκίμους.

Επίσης παρά την παρατεταμένη μεταναστευτική κρίση και  την αυξημένη ανάγκη για εκπαίδευση και γνώση επί των θεμάτων καταπολέμησης των διακρίσεων, διατίθενται μόλις 26 ώρες στα 4 χρόνια της σχολής, χρόνος εξαιρετικά ελλιπής  για την ενημέρωση των δοκίμων επί  της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας για τα θέματα αυτά.

Βέβαια θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι οι ώρες αυτές είναι υπερβολικά πολλές, όταν για την φύλαξη των Θαλασσίων Συνόρων της χώρας μας διατίθενται επίσης 26 ώρες!!!

 

ε) Μήπως στα θέματα ενίσχυσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ως αστυνομικού μηχανισμού; 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την επιθυμία της προηγούμενης κυβέρνησης να μετατρέψει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ σε ένα Σώμα Ασφάλειας  με πλήρη οργάνωση αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Το γεγονός ότι στον αρχικό Κανονισμό της Σχολής των Αξιωματικών(Β’ 2961/2019) προβλέπονταν και στα 4 χρόνια και σε όλα τα εξάμηνα, τα μαθήματα της αυτοάμυνας και της σκοποβολής (συνολικά 432 ώρες!!!) ήταν ενδεικτικό για τις παραπάνω προθέσεις.

Δηλαδή διατέθηκαν για τα μαθήματα αυτά απείρως περισσότερες ώρες από κάθε άλλο μάθημα, που για τους κυβερνήτες θα ήταν η διακυβέρνησης ενός σκάφους ή τους μηχανικούς η λειτουργία ενός μηχανοστασίου κ.λ.π.

Η αλήθεια είναι, ότι και με την τροποποίηση του Κανονισμού το έτος 2020 δεν άλλαξε κάτι στα θέματα αυτά….

Να σημειώσουμε ότι στην Σχολή Λ/Φ -παρά το γεγονός ότι είναι 2ετής- οι διατιθέμενες ώρες ανέρχονται για τα δύο μαθήματα αυτά στις 1.436 ώρες!!!

Άρα είναι φανερό σε τι είδους μηχανισμό επεδίωκε να μετατρέψει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  η προηγούμενη κυβέρνηση…

Τελικά κάποιος που θα αποφοιτά από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  σε τι θα είναι πιστοποιημένος;

Η μόνη πιστοποίηση που θα έχει μετά την αποφοίτησή του από την σχολή  είναι αυτή του Αξιωματικού Λ.Σ. Κυβερνήτη ή Μηχανικού ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΜΟΝΟ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αφού το πτυχίο του δεν θα μπορεί να είναι ισότιμο με το παραγωγικό πτυχίο  των ΑΕΝ, λόγω μη ύπαρξης στο πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων σχετικά με το εμπορικό πλοίο (π.χ. φόρτωση, στοιβασία, ευστάθεια, εργασιακά θέματα κ.λ.π.)

Είναι αμφίβολο αν  οι απόφοιτοι από την παραγωγική σχολή  αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα έχουν επαρκείς και  σε πανεπιστημιακό επίπεδο οικονομικές και νομικές  γνώσεις  προκειμένου αντιμετωπίσουν τα θέματα της ναυτιλίας μας στο εσωτερικό και τους Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και τα πολύπλοκα νομικά θέματα των λιμενικών αρχών ως λιμενάρχες.

Δυστυχώς, κάποιοι δεν επιθυμούσαν την γνώση και την ευρύτητα σκέψης που παρέχει η πανεπιστημιακή μόρφωση. Δεν επιθυμούσαν αξιωματικούς κατόχους πτυχίων ΑΕΙ που να εισάγονται μέσω ΑΣΕΠ στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντι να επιδιώκουν αυτό το αναβαθμισμένο σύστημα για όλα τα ένστολα σώματα, υποβάθμισαν το Λ.Σ. και βάφτισαν ΑΕΙ μια σχολή χωρίς καθηγητές ή στην καλύτερη περίπτωση με καθηγητές μη πιστοποιημένους κατώτερους Αξιωματικούς του Σώματος…

Και ρωτάει κανείς:

Μέσω ΑΣΕΠ δεν προσλαμβάνει και το Δημόσιο υπαλλήλους κατόχους πτυχίων ΑΕΙ;

Θα αλλάξει κάτι με τις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ;

Με εκτίμηση

Τακτικός αναγνώστη σας”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις

Τελετή Ορκωμοσίας Νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023

Παρουσία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιου, τελέσθηκε σήμερα η ορκωμοσία ενενήντα επτά (97) νεοκαταταγέντων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκπαιδευτικής σειράς 2022-2023. Στην τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), στο Ναυτικό

ΛΣ : Να μετακινείται ο φάκελος…Όχι ο πολίτης

Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό πρωτοξεκίνησε από το Υπουργείο Αιγαίου το 1998;;; Ποιος γνωρίζει ότι το slogan αυτό αποτέλεσε την πρώτη διαφήμιση των σημερινών Κ.Ε.Π.(Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών); Ποιος γνωρίζει ότι ο «προάγγελος» των σημερινών ΚΕΠ (τότε λέγονταν «Γραφεία τουΠολίτη»)

Ο Ερντογάν μηνύει τον αντιπρόεδρο της γερμανικής Βουλής

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κινδυνεύει να βρεθεί ο αντιπρόεδρος της γερμανικής Βουλής και αντιπρόεδρος των Φιλελευθέρων Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κατά του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε σε προεκλογική συγκέντρωση «μικρό αρουραίο των υπονόμων». Το