Θέσεις Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων αποτελεί τον πνεύμονα της εθνικής μας επιβίωσης και στηρίζεται στην αμυντική μας ισχύ. Δεδομένης της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας και της πληθώρας των διεκδικήσεών της από τη χώρα μας, είναι προφανής η αναγκαιότητα διατήρησης και ενίσχυσης της εθνικής ισχύος μας ως προϋπόθεση περιφρούρησης της Εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, από όπου απορρέει μια αυξημένη ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοτέλειας της χώρας, μέσω της εξυγίανσης και ανάπτυξης της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ), αλλά κυρίως της περαιτέρω ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι αναγκαίες δαπάνες γι’ αυτό τον σκοπό οφείλουν να γίνονται με διαφανή τρόπο και να αξιοποιούνται κατάλληλα προκειμένου να ενισχύονται στο εσωτερικό της Χώρας η τεχνολογία, η εγχώρια παραγωγή και η απασχόληση.

Σημειώνουμε με έμφαση ότι η εθνική άμυνα ενισχύεται διαχρονικά με πολιτικές σε πολλούς τομείς και όχι μόνο με εξοπλισμούς. Για την εθνική άμυνα απαιτούνται επίσης α/ πολιτικές που αίρουν τις κοινωνικές ανισότητες, β/ καλή δημοσιοοικονομική κατάσταση της χώρας, γ/ πολιτικές που ενισχύουν το φρόνημα του προσωπικού, δ/ διαφάνεια στις αμυντικές προμήθειες, ε/ αξιοκρατία και πάταξη του κομματισμού, στ/ ενίσχυση της ΕΑΒΙ, ζ/ ισχυροποίηση των διπλωματικών μας σχέσεων κ.λ.π.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, στα 4 χρόνια θητείας της -ομοίως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ- επέδειξε:

 • ασυγχώρητη αδιαφορία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του προσωπικού των ΕΔ και των απόστρατων (σοβαρά προβλήματα βαθμολογικής, οικονομικής, ασφαλιστικής, συνταξιοδοτικής, υγειονομικής και κοινωνικής φύσεως, σοβαρά ζητήματα αξιοκρατίας και ισονομίας κ.α.), με συνέπεια τη δημιουργία αδικιών και την παραίτηση πληθώρας στελεχών, ενώ το κατ’ επίφαση νομοσχέδιο μέριμνας προσωπικού ήταν κατώτερο των περιστάσεων, αφήνοντας σε ομηρία χιλιάδες ΕΠΟΠ, ενώ πέταξε στις καλένδες το νέο μισθολόγιο που προεκλογικά είχε τάξει,
 • διαπιστωμένες σημαντικές ανάγκες, όπως στο Πολεμικό Ναυτικό και στον Στρατό Ξηράς έχουν καθυστερήσει, ενώ δεν δόθηκε η δέουσα έμφαση στην υποστήριξη, ως πρώτο μέλημα, των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων των ΕΔ και στην αύξηση των διαθεσιμοτήτων τους, όπως των μεταφορικών αεροσκαφών,
 • απαξίωσαν την αμυντική βιομηχανία και τους εργαζόμενους σ’ αυτήν και δεν επέδειξαν τη δέουσα σπουδή στην αξιοποίηση αναθέσεων προς επίτευξη βιομηχανικών επιστροφών, όταν είναι γνωστό ότι την περίοδο 2019-2022, υπεγράφησαν συμβάσεις προμήθειας εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 10,4 δις Ευρώ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης προγράμματα ύψους 11,6 δις Ευρώ. Από όλες αυτές τις αναθέσεις, συνολικού ύψους 22 δις Ευρώ, το υποκατασκευαστικό έργο που ανατέθηκε στην Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) δεν ξεπέρασε τα 320 εκατ. ευρώ ή 1,45%!!!

          Η κυβέρνηση όφειλε, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την αρνητική κατάσταση, να εκπονήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο άρσης όλων των προβλημάτων με καθορισμό προτεραιοτήτων και ουσιαστικών παρεμβάσεων με διαφάνεια και ορθολογισμό.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει σε ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη των εθνικών θεμάτων και την αύξηση της εθνικής ισχύος της χώρας μας αφού η άμυνα και η ασφάλειά της, καθώς και η ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ αποτελούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής μας. Μία ισχυρή χώρα που στηρίζεται σε μία ενισχυμένη αμυντική ισχύ, τόσο όσον αφορά στη μαχητική ικανότητα των ΕΔ της, βασισμένη στα κατάλληλα για την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεών της Οπλικά Συστήματα (Ο/Σ) και στο άρτια εκπαιδευμένο και με υψηλό φρόνημα έμψυχο δυναμικό τους, όσο και στην ΕΑΒΙ της υπό το πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και της αμυντικής αυτοτέλειάς της θέτει τις βάσεις στήριξης και ενίσχυσης της προοπτικής μίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας υπό το πρίσμα των κοινών συνόρων, της κοινής απειλής και αντιμετώπισής της.

Επιδιώκουμε διαχρονικά με σταθερότητα να λαμβάνονται αποφάσεις που να συντείνουν στη διατήρηση και ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας μας, η οποία, μεταξύ άλλων, στηρίζεται στους εξής βασικούς πυλώνες: α/ τις ΕΔ (Ο/Σ και προσωπικό, εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και β/ την ΕΑΒΙ, στηρίζοντας και ενισχύοντάς την μέσω του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού και των απαιτούμενων θεσμικών διαδικασιών. Η αμυντική θωράκιση προϋποθέτει:

α.      Αναδιάρθρωση και εξοπλισμό των ΕΔ

 • καθορισμό Κοινής Αμυντικής Πολιτικής σε Εθνικά θέματα, με συμμετοχή όλων των ενταγμένων στη Βουλή πολιτικών φορέων, μέσω της συγκρότησης Εθνικού Αμυντικού Συμβουλίου,
 • θέσπιση ενός σύγχρονου, μακροχρόνιου σχεδιασμού αμυντικής πολιτικής και επιχειρησιακής σχεδίασης των ΕΔ, που θα στοχεύει στην ορθή και μελετημένη αναδιοργάνωση των ΕΔ –δομή και λειτουργία- στο πλαίσιο δημιουργίας μίας ευέλικτης δομής των ΕΔ με σύμπτυξη μικρών αχρείαστων επιχειρησιακά μονάδων, στρατοπέδων και υπηρεσιών -με γνώμονα την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της- με καινοτόμα αμυντικά συστήματα, επικεντρώνοντας στη σύγχρονη τεχνολογία και στις νέες μορφές πολέμου, την υβριδική διάσταση της απειλής και τον πόλεμο διά υποκατάστατων (μη επανδρωμένα συστήματα/drones), αξιοποιώντας σύγχρονες επικοινωνίες, δρώντας στην τέταρτη και την πέμπτη διάσταση [κυβερνοχώρος και αεροδιάστημα (δορυφόροι, αντιπυραυλική άμυνα)], τροποποιώντας κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο χειρισμού κρίσεων και λήψης αποφάσεων,
 •        υλοποίηση ενός θεσμικά εγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος, άμεσα συνδεδεμένου με την κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΕΔ, τόσο σε υλικά όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, στη βάση της βέλτιστης αξιοποίησης των εθνικών πόρων, επιδιώκοντας τη συνεισφορά όσο το δυνατόν περισσότερου έργου σε ελληνικές επιχειρήσεις αμυντικού υλικού,
 • διαφάνεια και διαύγεια στις προμήθειες αμυντικού και μη υλικού, τηρώντας το πρόσφατα ψηφισθέν νομικό πλαίσιο περί προμηθειών αμυντικού υλικού, το οποίο ακυρώνεται από τη μη εφαρμογή του από την κυβέρνηση,
 • προμήθειες που θα προκύπτουν κατά κανόνα από ανταγωνιστικές προσφορές μέσω διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών,
 • υποστήριξη των υφιστάμενων Ο/Σ και μέσων επιδιώκοντας τη μέγιστη κατά το δυνατόν διαθεσιμότητά τους για πλήρη αξιοποίησή τους, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση αυτών, αλλά και πρόσκτηση νέων,

β.      Έμψυχο δυναμικό των ΕΔ – ο πολλαπλασιαστής ισχύος της μαχητικής ικανότητάς τους (στήριξη και περαιτέρω ανάκαμψη του αξιόμαχου)

 • θωράκιση της αξιοκρατίας, της αντικειμενικής αξιολόγησης, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών σε όλους στις προαγωγές, μεταθέσεις και τοποθετήσεις των στελεχών, ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης και άλλες επίλεκτες θέσεις, συνδέοντας την εξέλιξη των στελεχών με την απόδοσή τους,
 • αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου περί Ιεραρχίας και Μεταθέσεων στελεχών των ΕΔ, με γνώμονα την ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια και το αξιόμαχο των ΕΔ, προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις,
 • απεμπλοκή της πολιτικής, υπό το πρίσμα της κομματικοποίησης, από τις ΕΔ,
 • αποκατάσταση βαθμολογικών, εξέλιξης, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων στελεχών,
 • αναθεώρηση της εκπαίδευσης και θέσπιση της στοχευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών,
 • θέσπιση ενιαίου μισθολογίου στελεχών,
 • θέσπιση ορθολογικού πλαισίου αποζημίωσης της ημερήσιας και της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών στη βάση της προσφοράς τους,
 • επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, κυρίως σε ακριτικές περιοχές,
 • στήριξη της οικογένειας των στελεχών και της υγειονομικής και νοσοκομειακής τους περίθαλψης,
 • θεμελίωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ,
 • αναβάθμιση Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών,
 • αναβάθμιση στρατιωτικών νοσοκομείων,
 • επανεξέταση του θεσμού της θητείας με γνώμονα την αύξηση του αξιοποιήσιμου αριθμητικά προσωπικού των ΕΔ και του πλαισίου αξιοποίησης των ΕΠΟΠ & ΟΒΑ, καθώς και ρύθμιση θεμάτων περί στρατολογίας,
 • εξέταση της εθελοντικής θητείας γυναικών,
 • διασφάλιση βιωσιμότητας Μετοχικών Ταμείων, διατηρώντας την υφιστάμενη κατάσταση σε αυτά,
 • αναβάθμιση πλαισίου λειτουργίας Ενώσεων Αποστράτων,
 • αποκατάσταση συντάξιμων αποδοχών και μερισμάτων των αποστράτων,
 • ρύθμιση ζητημάτων παροχής εργασίας στους απόστρατους, χωρίς σχετική μείωση στις συντάξιμες αποδοχές τους,

γ.      ΕΑΒΙ

 • θέσπιση Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας με αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων, στην έγκριση νέων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην έγκριση των επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων, ειδικά των υπό δημόσιο έλεγχο αμυντικών βιομηχανιών κ.λ.π.,
 • εκπόνηση ενός επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού για την ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου της Αμυντικής Βιομηχανίας σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία των ΕΔ και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες τους,
 • διασφάλιση της λειτουργίας μεγάλων παραγωγικών-κατασκευαστικών μονάδων που αποτελούν μέρος της αμυντικής παραγωγικής δομής της Χώρας σε περιόδους ύφεσης της εσωτερικής ζήτησης για εξοπλισμούς,
 • ενίσχυση των κονδυλίων έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε επενδυτικά ερευνητικά προγράμματα,
 • ανταποδοτική αξιοποίηση των εξοπλιστικών δαπανών με προγράμματα συμπαραγωγής με επιδίωξη η ελληνική συμμετοχή να καλύπτει 30% και πλέον της αξίας κάθε προγράμματος,
 • εκσυγχρονισμό της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας και πλήρη αξιοποίηση του προγράμματος ASAP στα εργοστάσια των ΕΑΣ στον Υμηττό και στο Λαύριο και
 • συμμετοχή σε πολυεθνικά, κυρίως ευρωπαϊκά κοινοτικά, προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής νέων προϊόντων αμυντικού υλικού.

          Εν κατακλείδι, με γνώμονα την εν γένει αναβάθμιση των ΕΔ, δίνοντας έμφαση στις έννοιες “ισονομία” και “αξιοκρατία”, σκοπεύουμε να αυξήσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας και ταυτόχρονα να δομήσουμε μια άμυνα που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη στην εθνική οικονομία, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής μέσω της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

 

Γραμματεία Τομέα Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η «λεωφόρος» της κοκαΐνης

Έξι φορτηγά γεμάτα με στρατιώτες και αστυνομικούς έφτασε μέσα στη νύχτα έξω από ένα σπίτι στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού. Η πόρτα του σπιτιού έγραφε πως «ενοικιάζεται» και τα φώτα ήταν σβηστά. Ωστόσο, δεν πτοήθηκαν από το φαινομενικά άδειο σπίτι καθώς

Βυθίζεται το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από τους Χούθι – Αναφορές για νεκρό

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στο μηχανοστάσιο, πλέει εδώ και ώρες ακυβέρνητο και παρουσιάζει εισροή υδάτων. Αναφορές σε αραβικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι υπάρχει ένα νεκρός από το πλήρωμα. Το ελληνικό λιμενικό διευκρίνισε ότι ανάμεσα στα

Γιώργος Αυτιάς: Στρασβούργο

Ακόμη και στους αριθμούς μπορεί κανείς να ασκήσει ερμηνευτική βία. Μπορεί να βλέπει στα εκλογικά μεγέθη όχι αυτό που μετράνε, αλλά το είδωλο των προκαταλήψεών του. Κάπως έτσι, κάποιοι είχαν «διαβάσει» το αποτέλεσμα προτού καν κλείσουν οι κάλπες την Κυριακή.

Αρχίζει η δικαστική μάχη δισ. ευρώ για τα εγκλωβισμένα αεροσκάφη

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες leasing αεροσκαφών ξεκίνησαν τη δικαστική μάχη εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών στο Δουβλίνο, μία αναμέτρηση στην οποία παίζονται αποζημιώσεις τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ για αεροσκάφη που παραμένουν αποκλεισμένα στη Ρωσία. Οι εκμισθωτές έχουν εγείρει αγωγές κατά δεκάδων

Μετάβαση στο περιεχόμενο