« Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ »

ΣΧΕΔΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: « Μετατάξεις προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ ». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) Του Ν. 4404/2016 (Α’ 126) lt;lt; για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξειςgt;gt;, ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 ( Μέρος Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-Μετάταξη προσωπικού)β) Του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.δ) Του Κ.Ν. 2190/1920 ( Α’ 37) Περί Ανωνύμων Εταιρειώνgt;gt; όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύειε) Του Ν. 2688/1999 ( Α΄40) lt;lt; Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμες Εταιρείεςgt;gt;στ) Του ΠΔ 73/2015 lt;lt; Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργώνgt;gt;(ΦΕΚ 116 Α’).Του Π.Δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).ζ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). η) Του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) lt;lt;Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύειθ) Του ΠΔ 111/2014 lt;lt; Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικώνgt;gt;(Α’ 178) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των ΕΥΡΩ.σύμφωνα με την υπ’αριθμ..εισήγηση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ..ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Ο ανώτατος αριθμός του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ που επιτρέπεται να μεταταγεί, με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ,φορείς η νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν.3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενεργείας της μετάταξης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4404/2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ορίζεται σε ποσοστό μέχρι 50% επί του συνόλου των υπηρετούντων σε κάθε μία εξ αυτών (Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ανώνυμη Εταιρεία

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για μετάταξη υπερβαίνει τον ορισθέντα ανώτατο αριθμό, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υπαλλήλων με τον μεγαλύτερο χρόνο προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη εταιρεία μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου ορισθέντος αριθμού. Σε περίπτωση υπαλλήλων με τον ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολυτέκνων με ανήλικα τέκνα και όσων αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας με ποσοστό αναπηρίας 67%..Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, … 2018 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραγωδία στη Λέσβο: Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και στα Κύθηρα – Σκαρφαλωμένοι μετανάστες στα βράχια – 16 γυναίκες νεκρές Βίντεο)

Οι έρευνες εκτείνονται και στην ευρύτερη χερσαία περιοχή για αλλοδαπούς που έχουν σύμφωνα με πληροφορίες διαφύγει στην ξηρά. Τις σορούς 16 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή «Προβοσκίδα» στη Λέσβο, έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής στελέχη του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, έχουν διασωθεί 9 άτομα, οι οποίοι

Μεταναστευτικό: Η Αθήνα απαντά με βίντεο στα fake news της Άγκυρας λίγο πριν τη «μάχη της Πράγας»

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην ελληνοτουρκική διένεξη για το μεταναστευτικό μετά την απόφαση της Αθήνας να δημοσιοποιήσει τις τουρκικές βιαιότητες στο Αιγαίο και τα push fοrward μεταναστών. Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης

Κρήτη: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» στη Σούδα

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης έδεσε στο λιμάνι της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και νεότερα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ, το USS George H.W. Bush, το οποίος θα βρίκσεται στον κρητικό ναύσταθμο

Ευ. Βενιζέλος: Το πολιτικό σύστημα καθυποτάσσει τις δυνάμεις της κοινωνίας

«Ο τρόπος με τον οποίο γεννήθηκε το ελληνικό κράτος, το οποίο στη συνέχεια προσπάθησε να συγκροτήσει μια κοινωνία και μια εθνική ιδεολογία έχει εμφυσήσει στο έθνος την αντίληψη ότι είναι ενεργούμενο της ιστορίας», σημείωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Το