Ου γαρ οίδασι τι ποιούσι

Πόντιος Πιλάτος ο ΚΕΕΠ απέναντι στις Διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων;

Υποβαθμίζεται η  Ασφάλεια Ελληνικών Πλοίων και η ποιότητα της Ελληνικής Ναυτιλίας;

Σε κανένα δεν προκαλούν  έκπληξη τα αναφερόμενα στην πρόσφατη  Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας (ΦΕΚ:Β΄ 2284) για τις Επιθεωρήσεις  για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ από τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) που ιδρύονται στα Λιμεναρχεία και στα Λιμενικά Τμήματα!!!.

Και αυτό γιατί είχε προηγηθεί -με αφορμή το ναυάγιο του Δ/Ξ  ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ- η μεταφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους Νηογνώμονες της αρμοδιότητας έκδοσης πιστοποιητικών ασφάλειας των Ελληνικών Πλοίων και η παράλληλη συκοφάντηση του Προσωπικού του ΚΕΕΠ.

Καμία συγνώμη στο προσωπικό,   μετά τα πορίσματα περί δολιοφθοράς στο συγκεκριμένο πλοίο.

Καμία μελέτη για την αλόγιστη αυτή ενέργεια. Λες και τα πλοία δεν είχαν ελεύθερη την δυνατότητα επιλογής Νηογνώμονα για την έκδοση των πιστοποιητικών τους ασφαλείας.

Από την έκδοση του ν. 4507/2017 να οι καθυστερήσεις στην έκδοση των πιστοποιητικών, να νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για παράταση των καθορισμένων ημερομηνιών   για την ισχύ ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών…

Σήμερα έρχεται ο Υπουργός και με την Απόφασή του ορίζει να εκδίδουν πιστοποιητικά τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.

Με απλά λόγια αυτό που δεν επιτρέπεται να εκδίδει η Κεντρική Υπηρεσία στην οποία  υπηρετούν ειδικευμένοι Αξιωματικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι Επιθεωρητές απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, που έχουν προσληφθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, θα το εκδίδουν οι Λιμενικές Αρχές ή τα Λιμενικά Τμήματα των   15ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των 6 σκοπών φύλαξης των κτηρίων)…

Αλήθεια που θα βρεθούν τα στελέχη Λ.Σ. για  να πλαισιώσουν τις θέσεις του Προϊσταμένου, των Τομεαρχών και του Υπεύθυνου Συντονισμού Τ.Κ.Ε.Π. και οι οποίοι μάλιστα πρέπει να διαθέτουν και  προσόντα Επιθεωρητή;

Πού θα βρεθούν όλες αυτές οι ειδικότητες Επιθεωρητών  από ιδιώτες για να πλαισιώσουν τα Τ.Κ.Ε.Π.;

Να θυμίσουμε, ότι πλέον τα Τ.Κ.Ε.Π. -μεταξύ άλλων- θα διενεργούν ΑΡΧΙΚΕΣ επιθεωρήσεις, θα εγκρίνουν ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ για όλες τις κατηγορίες των πλοίων, θα διενεργούν ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ  κ.λ.π. κ.λ.π.

Δηλαδή, ότι έκανε προηγούμενα ο ΚΕΕΠ που είχε συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, θα το κάνουν οι ελεγχόμενες από αυτόν Υπηρεσίες τα Τ.Κ.Ε.Π…

Δεν είναι κρατικές Υπηρεσίες τα Τ.Κ.Ε.Π.;

Αν δεν είναι αυτό στρουθοκαμηλισμός, τότε τι είναι;

Πως είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν νέοι ιδιώτες Επιθεωρητές (άρθρο 6 παρ. 4 της Απόφασης), όταν  απαιτείται να έχουν φοιτήσει στη Σχολή Επιθεωρητών των άρθρων 10 και 11 του τερατουργήματος ν. 4507/2017, η οποία όμως ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Πώς είναι δυνατόν προκειμένου διενεργηθεί  επιθεώρηση ενός πλοίου από ένα Τ.Κ.Ε.Π. και εκδοθούν από αυτό Πιστοποιητικά Ασφάλειας, να απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του ατομικού  φακέλου  του πλοίου σε περίπτωση που τηρείται από  άλλο Τ.Κ.Ε.Π. ή τον Κ.Ε.Ε.Π.;

Να σημειώσουμε, ότι για τους Νηογνώμονες το Υπουργείο δείχνει γαλαντομία, αφού με την λόγω Υ.Α. απαιτείται από τον Νηογνώμονα να στέλνει μία περιληπτική κατάσταση του πλοίου όπως αυτή απεικονίζεται στον ατομικό φάκελο του πλοίου καθώς και αντίγραφα όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διενέργεια της ως άνω επιθεώρησης.

Υπάρχει ή δεν υπάρχει υποχρέωση από τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ για ηλεκτρονική   κοινοποίηση στην Αρχή του Κράτους όλων των πιστοποιητικών και επιθεωρήσεων και σχεδίων που εκδίδονται από τους Νηογνώμονες;

Έχει ή δεν έχει υποχρέωση ο ΚΕΕΠ  για ηλεκτρονική τήρηση των ατομικών φακέλων των πλοίων (κατά συνέπεια προσβάσιμους  και στα Τ.Κ.Ε.Π.)  που  έχουν σχέση με τα θέματα ασφάλειας και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών;

Να θυμίσουμε στον κ. Υπουργό τις  διατάξεις της παρ. 1 του ν. 4532/2018 που θέσπισε ο προκάτοχός του «1. Οι εξουσιοδοτημένοι από την Αρχή οργανισμοί (νηογνώμονες) δύνανται να προβαίνουν στην έκδοση κυβερνητικών πιστοποιητικών, υπογεγραμμένων ηλεκτρονικά, για τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πιστοποιούνται από αυτούς για λογαριασμό της Αρχής…»

 

Δηλαδή τα Τ.Κ.Ε.Π. δεν θα έχουν  την δυνατότητα έκδοσης Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών  και θα την έχουν οι ιδιώτες;

 

Προς τι το κουβάλημα των ατομικών φακέλων   από Λιμεναρχείο σε Λιμεναρχείο προκειμένου επιθεωρηθεί ένα πλοίο;

 

Πως θα περάσει από την επόμενη Επιθεώρηση της EMSA  ο ΚΕΕΠ;

 

Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσε να επισημάνει για την Απόφαση που εξέδωσε ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας την τελευταία στιγμή πριν λήξει η σχετική προθεσμία ισχύος των πιστοποιητικών των πλοίων που έχουν εκδοθεί από τον ΚΕΕΠ.

 

Έτσι τα ίδια Πιστοποιητικά Ασφαλείας των πλοίων μπορεί πλέον να εκδίδονται… από υφιστάμενες του ΚΕΕΠ Υπηρεσίες (Λιμεναρχεία- Λιμενικά Τμήματα) και όλα καλά.

 

Ο ΚΕΕΠ στο εξής θα «νίπτει τα χείρας»  όπως  ο Πόντιος Πιλάτος…

 

Μήπως θα έπρεπε, να έχει αντιδράσει ο Κλάδος Ναυτιλίας, δεδομένου ότι τα θέματα ελέγχου της ποιότητας των Επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων ανήκουν στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ΠΔ 13/2018  «1…..Την οργάνωση της διενέργειας και την άσκηση ελέγχων της ποιότητας (Quality Control) των επιθεωρήσεων των υπό  ελληνική σημαία πλοίων καθώς και πλοίων με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης των Παρισίων (Paris MoU),…»

 

 

Σε κάθε περίπτωση, με όλη αυτή την «αβεβαιότητα» για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πλοίων και την προστασία ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, δημιουργούνται  ερωτηματικά, που δυστυχώς η πολιτική ηγεσία δεν είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις…

 

Ας ελπίσουμε όλα αυτά, να μην οδηγήσουν σε  καταστάσεις, που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές…

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κ. Λ. Βόλου: Ευχαριστήριο σημείωμα σε Κ. Λ. Πειραιά

Ευχαριστήριο Σημείωμα Είναι πλέον γνωστές οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, που βιώνουμε στη Θεσσαλία και στον Βόλο. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι διαβούμε εδώ είναι ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές, ακόμη και στην προμήθεια των πιο βασικών αγαθών, όπως το πόσιμο νερό.

Παρμενίων 23: Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη μεγαλύτερη ελληνική στρατιωτική άσκηση [Βίντεο]

Η άσκηση περιείχε και το σενάριο αναχαιτίσεις αεροσκαφών με την κωδική ονομασία Renegade που εντυπωσίασε. Την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 23», κατά την οποία συνεξετάζεται η άσκηση του Πολιτικού

Νέες αποκαλύψεις για τα μαρτύρια της γυναίκας που βίαζε και εξέδιδε ο αστυνομικός – Πώς την πλησίασε

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό κατ’ εξακολούθηση προέβη η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο άνδρας εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του και το γεγονός ότι εκτελούσε υπηρεσία στην ίδια περιοχή όπου δραστηριοποιείτο μία

Μετάβαση στο περιεχόμενο