ΠΑΣΟΚ: Κατάθεση δύο τροπολογιών για την αυτοτελή φορολόγηση των αναδρομικών και την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή των στελεχών Ε.Δ

1. «Αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών από την κατάργηση μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους» 2. «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

Στο πλαίσιο της πολιτικής παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», κατατέθηκαν από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, ήτοι από τους κ. Μιχάλη Κατρίνη, κα Ευαγγελία Λιακούλη, κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη, κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, κα Νάντια Γιαννακοπούλου, κα Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Χρήστο Γκόκα, κ. Γεώργιο Καμίνη, κ. Χαράλαμπο Καστανίδη, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κα Χαρά Κεφαλίδου, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, κ. Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κ. Γεώργιο Μουλκιώτη, κ. Μπουρχάν Μπαράν, κ. Δημήτριο Μπιάγκη, κ. Απόστολο Πάνα, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, κ. Ανδρέα Πουλά, κ. Γεώργιο Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, δύο τροπολογίες στην Ολομέλεια της βουλής με τα ακόλουθα θέματα:

α.      «Αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών από την κατάργηση μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους».

Με την υπόψη τροπολογία καλύπτεται το κενό που δεν μερίμνησε ο Υπουργός να καλύψει, μέσω της οποίας τα αναδρομικά -αυτά που θα λάβουν οι απόστρατοι από τις καταργούμενες μειώσεις επί των μερισμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας- φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή με ποσοστό φορολόγησης έως 20% εξαντλώντας τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος που καταβάλλονται.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους.

β.      «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας».

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών συγκεκριμένων κατηγοριών του άρθρου 24 του ν.4997/2022 (Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ανεξαρτήτως προέλευσης, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου, προκειμένου ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας, να λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με τις υπόψη τροπολογίες, το Κίνημά μας προτείνει οριστικές λύσεις επί συγκεκριμένων χρονιζόντων προβλημάτων των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αποστράτων αφού η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει το απαραίτητο ενδιαφέρον για την ουσιαστική μέριμνα προσωπικού για την επίλυσή τους.

Μέσω της κατάθεσης των υπόψη τροπολογιών παρέχουμε μία ευκαιρία στον Υπουργό να τις εγκρίνει προσφέροντας λύση στα προβλήματά τους. Το θέμα πλέον βρίσκεται στα χέρια του!!!

Οι διατάξεις των υπόψη τροπολογιών 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών από την κατάργηση μειώσεων του ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους»

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 επιβλήθηκαν από την 1η.1.2013 κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων (1.000) ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία.

Στο άρθρο 34 του ν.5018/23 (ΦΕΚ-25 Α/9-2-23) προβλέπεται ότι «Από την 1η.1.2021 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.».

Τα αναδρομικά φορολογούνται στην πηγή με ποσοστό φορολόγησης 20%.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη προς κάλυψη του υπόψη θέματος.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

«Άρθρο …

Προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 34 του ν.5018/2023, ως εξής:

Η φορολόγηση των αναδρομικών θα πραγματοποιηθεί αυτοτελώς και στην πηγή με ποσοστό φορολόγησης έως 20% εξαντλώντας τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και με έτος αναφοράς το οικονομικό έτος που καταβάλλονται.».

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία/συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας»

Αιτιολογική Έκθεση

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι τα μοναδικά στον δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της Υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη. Αυτό ισχύει κατά κόρον στα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατεύματος για σκοπούς ιεραρχικής δομής και εξέλιξης των στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και σε άλλες κατηγορίες Αξιωματικών ανεξαρτήτως προέλευσης, όπως οι Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας, οι οποίοι απαιτείται να καταβάλλουν χρηματικό ποσό για την αναγνώριση των 5 ετών εκστρατείας, δεδομένου ότι ανήκουν συνταξιοδοτικά στο ν.3865/2010.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4997/2022 «Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ.169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν.4093/2012» προβλέπεται ότι:

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.»

Δεδομένου ότι, η προαναφερθείσα περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι απόλυτα όμοια με την αντίστοιχη πρόωρη αποστρατεία υψηλόβαθμων στρατιωτικών χωρίς τη θέλησή τους.

Με σκοπό τον εναρμονισμό των ανώτατων δημόσιων λειτουργών, των προαναφερθεισών κατηγοριών, με τους υψηλόβαθμους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ αντιστοιχία ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στρατιωτικών στις διατάξεις του υπόψη άρθρου.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη στο υπόψη άρθρο.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 24, ως εξής:

Στο άρθρο 24 του ν.4997/2022, τροποποιείται η παράγραφος 1, ως εξής:

«1. Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί της καταβολής […] και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των υψηλόβαθμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων Αποφοίτων ΑΣΕΙ, αλλά και άλλων Αξιωματικών εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξαρτήτως προέλευσης, μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιταλία: Διχάζει η παρένθετη μητέρα

Από την μία, η κυβέρνηση Μελόνι ανακοινώνει ότι πρόκειται να προωθήσει την έγκριση νόμου που θα τιμωρεί αυστηρά την πρακτική αυτή τόσο όταν γίνετα εντός εθνικών συνόρων όσο και στο εξωτερικό, από Ιταλούς πολίτες. Από την άλλη, η αντιπολίτευση των Πέντε

Λιτανείες και προσευχές στη Νότια Γαλλία για να βρέξει

Οι αγρότες της νότιας Γαλλίας είναι απελπισμένοι με την ξηρασία. Στο Περπινιάν το Σάββατο οργανώθηκε λιτανεία λαϊκών και κληρικών με δεήσεις για να βρέξει επί τέλους. Η λιτανεία στο Περπινιάν είχε ελάχιστη σχέση με τη παράδοση και την καλλιέργεια θρησκευτικών

Η Ελλάδα δαπάνησε πάνω από τον μέσο όρο του ΝΑΤΟ

«Η Γερμανία απέτυχε ξεκάθαρα τον στόχο του 2% του ΝΑΤΟ και αυτό τη χρονιά του Zeitenwende», δηλαδή του σημείου καμπής στη γερμανική αμυντική πολιτική, αναφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung στη σημερινή της έκδοση. Σύμφωνα με δήλωση του ΝΑΤΟ που παρουσιάστηκε την Τρίτη, οι

Με εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των οικονομικών μεγεθών τα αποτελέσματα 2022 για Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Το 2022 υπήρξε για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου χρονιά έντονης δραστηριότητας, με εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των οικονομικών μεγεθών. Με βάση τις  οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα της χρήσεως αξιολογούνται

Μετάβαση στο περιεχόμενο