”Προκήρυξη 199 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2018 (Α.Σ.Ε.Π.) Γεγονός ή Παρωδία;”

Οι Αναμένοντες απευθύνονται στον Φώτη Κουβέλη και τονΝεκτάριο Σαντορινιό


Απευθυνόμενοι στον κ. Υπουργό Φώτιο Κουβέλη, κ. Αναπληρωτή Υπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής, παρακαλείσθε να δημοσιεύσετε άμεσα την προκήρυξη 199 ΛΦ έτους 2018(απαιτεί Νομοθετική Παρέμβαση)με τροποποιημένο όριο ηλικίας.

id=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpd3f470d5yiv7188114098ydp79b966a5yiv5935552181ydpa58ba1bdyiv8585527793ydp5085b5a0yiv2000352748ydp9cb01a65yiv3696636794yui_3_16_0_ym19_1_1533106669665_13334″ style=” font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; vertical-align: baseline; color: rgb(88, 88, 88); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: -webkit-text-stroke-width: text-decoration-style: text-decoration-color: ” align=”LEFT”>
id=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpd3f470d5yiv7188114098ydp79b966a5yiv5935552181ydpa58ba1bdyiv8585527793ydp5085b5a0yiv2000352748ydp9cb01a65yiv3696636794yui_3_16_0_ym19_1_1533106669665_13334″ style=” font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; vertical-align: baseline; color: rgb(88, 88, 88); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: -webkit-text-stroke-width: text-decoration-style: text-decoration-color: ” align=”LEFT”> Επιτεύχθηκε για2ηφοράΔημόσιαΔιαβούλευσηΤεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια ειδών Ιματισμού 199 Δοκίμων Λ/Φ», συνολικού προϋπολογισμού 167.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), μεΑρ.Πρωτ.: 2834.4/76973/2018/18-10-2018 καιδεν συμμετείχεστη διαδικασία / δεν υπέβαλλε προτάσεις κανένας οικονομικός φορέας. (http://www.hcg.gr/node/19035) με ημερομηνία 06-11-2018. id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_8989″ style=” font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; vertical-align: baseline; color: rgb(88, 88, 88); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: -webkit-text-stroke-width: text-decoration-style: text-decoration-color: “>
id=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpd3f470d5yiv7188114098ydp79b966a5yiv5935552181ydpa58ba1bdyiv8585527793ydp5085b5a0yiv2000352748ydp9cb01a65yiv3696636794yui_3_16_0_ym19_1_1533106669665_13334″ style=” font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; vertical-align: baseline; color: rgb(88, 88, 88); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: -webkit-text-stroke-width: text-decoration-style: text-decoration-color: ” align=”LEFT”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_8663″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “> Ανέκαθεν, πρώτα δημοσιευόταν προκήρυξη ΑΞ/ΚΩΝ ή ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ή Λ/Φ και έπειτα προς το τέλος των διαδικασιών (Μοριοδότησης- Ψυχομετρικών- Αθλημάτων), γινόταν διαβούλευση για Ιματισμό. id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_8998” style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9001″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “>ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9006″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “>Προκήρυξη 45 Δοκίμων Σημαιοφόρων (19-06-2014) id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9009″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “>(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9D%CE%94%CE%9E%CE%9F%CE%A0-%CE%A3%CE%94%CE%98?inline=true )
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9010″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline; “>Προμήθεια ειδών Ιματισμού(23-11-2015)
style=”margin: 0px 0px x-small; vertical-align: baseline; “>(https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%972%CE%A54653%CE%A0%CE%A9-%CE%A40%CE%9A?inline=true ) style=”margin: 0px 0px x-small; vertical-align: baseline; “>
style=”margin: 0px 0px x-small; vertical-align: baseline; “>
style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”> Όπως παρατηρείτε πρώτα βγήκε προκήρυξη και έπειτα ξεκίνησε η διενέργεια Ιματισμού του παραπάνω Διαγωνισμού. id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9011″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>Οι εταιρίες που θα λάβουν μέρος, για να νιώσουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια, πρέπει να δουν δημοσιευμένη καιυπογεγραμμένη Προκήρυξη 199 Δοκίμων Λ/Φ. style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>-Αξιότιμεκ. Υπουργέκαι κ. Αναπληρωτή Υπουργέ,
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9015″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>α) Έχετε σκοπό να ανακοινώσετε την προκήρυξη μέχρι τα τέλη του έτους 2018, που θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του προσωπικού, που τόσο χρειάζεται άμεσα το Λιμενικό Σώμαή μας κοροϊδεύετε; id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9016″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9019″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>β) Επίσης, σύμφωνα με την υπόσχεσή σας πέρυσι για πρόσληψη 300 Λιμενοφυλάκων και εφόσον υπάρχει ο σχετικός προϋπολογισμός για την πρόσληψή τους χωρίς να επιβαρύνεται επιπλέον το κράτος, αναρωτιόμαστε γιατί καθυστερεί η έκδοση των υπολοίπων 199 Λ/Φ ενώ έχετε ήδη πάρει τους εναπομείναντες 101 Λ/Φ από τον πίνακα των επιλαχόντων της τελευταίας προκήρυξης; style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9079″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>Σας επισυνάπτουμε απάντηση από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε αντίστοιχο ερώτημα: id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9076″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
id=”yiv8815003321″ style=” font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; vertical-align: baseline; color: rgb(88, 88, 88); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: -webkit-text-stroke-width: text-decoration-style: text-decoration-color: “> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9033″ style=” vertical-align: baseline;”> dir=”ltr” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9031″ style=” vertical-align: baseline;”> class=”yiv8815003321ydp88130f66yahoo-style-wrap” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9030″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline;”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9028″ style=”margin: 0px 0px ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9026″ style=” vertical-align: baseline;”> class=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpb07c3ffayahoo-style-wrap” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9075″ style=” vertical-align: baseline; “> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9074″ style=” vertical-align: baseline;”> id=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpd3f470d5yiv7188114098ydp79b966a5yiv5935552181ydpa58ba1bdyiv8585527793ydp5085b5a0yiv2000352748ydp9cb01a65yiv3696636794yui_3_16_0_ym19_1_1533106669665_13334″ style=” vertical-align: baseline;” align=”LEFT”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9072″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”>
class=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpa327b0f6yiv5416471509ydpb07c3ffayahoo-style-wrap” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9062″ style=” vertical-align: baseline;”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9061″ style=” vertical-align: baseline;” align=”LEFT”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9059″ style=”margin: 0px 0px x-small; vertical-align: baseline;”>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9025″ style=” vertical-align: baseline;”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9058″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>Ένας υπουργός, που κρατά τον λόγοτου, id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9053″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9052″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>απέναντι σε νέα παιδιά γεμάταόνειρα και ελπίδες, id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9047″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9046″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>είναι ένας πολιτικός ευσυνείδητος,γενναίος, id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9041″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>
style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>δίκαιος και πάνω από όλα class=”yiv8815003321ydp95b684c6yiv4316636771ydpce1a47feyiv5416471509ydpb07c3ffayahoo-style-wrap” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9024″ style=” ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline;”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9023″ style=” vertical-align: baseline;” align=”LEFT”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9021″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”> id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9040″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9020″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “> ΑΝΘΡΩΠΟΣ… id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9034″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9035″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9036″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9037″ style=”margin: 0px 0px font-style: italic; vertical-align: baseline; “>
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9038″ style=”margin: 0px 0px vertical-align: baseline;”> Με εκτίμηση,
id=”yui_3_16_0_ym19_1_1541500252336_9039″ style=”margin: 0px 0px ;Helvetica Neue;, Helvetica vertical-align: baseline; “>Οι αναμένοντες

2 https://limenikanea.gr/assets/pages/b0a37-limenikoi.jpg 2018-11-07 12:40:56 2849 2609 2568 na-briskontai-monima-sto-maker’s-list-ton-naupigeion-tis-cosco-zitoun-oi-ellinikes-epixeiriseis Να βρίσκονται μόνιμα στο Maker’s List των ναυπηγείων της Cosco ζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις Να βρίσκονται μόνιμα στο Maker’s List των ναυπηγείων της Cosco ζητούν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Η διεθνής αναβάθμιση του λιμένα Πειραιά, τα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια του ΟΛΠ, τα περιθώρια ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Κίνας, η είσοδος του ελληνικού ναυτιλιακού εξοπλισμού στην κινεζική αγορά, η συνεργασία της Cosco με τις πειραϊκές επιχειρήσεις, η αξιοποίηση της τοπικής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, η αναζωογόνηση της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και η παρουσίαση του ναυτιλιακού Cluster «Maritime Hellas» αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της νέας Πρέσβειρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Zhang Qiyue, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) , κατόπιν πρόσκλησης της διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Η Πρέσβης, αφού περιέγραψε το «θαύμα» της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα, αναφέρθηκε επίσης στα αυξημένα περιθώρια διεύρυνσης της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “One Belt – One Road”, στην υποστήριξη των σχεδίων της Cosco από την ελληνική κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς, αλλά και στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων.

Χαρακτήρισε, το έργο στο λιμάνι του Πειραιά, ως την «Κεφαλή του Δράκου» και κορωνίδα της Σινοελληνικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι «Το λιμάνι του Πειραιά είναι η ευρωπαϊκή πύλη για την οικονομική και εμπορική διασύνδεση της Κίνας και της Ευρώπης.

Η Ελλάδα είναι μία ισχυρή χώρα στη Μεσόγειο και πάντα διατηρεί φιλικές εταιρικές σχέσεις με την Κίνα. Ειδικά, τώρα, που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την πολυετή ύφεση, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες διμερούς συνεργασίας, με την προϋπόθεση το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον να καταστεί πιο φιλικό, σε σχέση με άλλες Βαλκανικές χώρες».

Την πολύτιμη συμβολή της Πρέσβειρας στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών συνεργασιών, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος, αφού αρχικά παρουσίασε το πολύπλευρο έργο του ΕΒΕΠ, στη συνέχεια υπογράμμισε «Ο τομέας της ναυτιλίας είναι ένας από τους πιο ακμαίους τομείς της ελληνικής οικονομίας και οι παραγγελίες πλοίων ελληνικών συμφερόντων σε κινεζικά ναυπηγεία ενδυναμώνουν τη διμερή μας σχέση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΠ μπορεί να διαβεβαιώσει ότι, οι ελληνικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υποστήριξης στην παγκόσμια ναυτιλία είναι απόλυτα οργανωμένες, ώστε να ακολουθήσουν τη ραγδαία εξέλιξη, καθώς και κατάλληλα πιστοποιημένες να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του μεγάλου λιμανιού.

Οι λιμενικές εργασίες και ναυτιλιακές δραστηριότητες πρέπει να συνδεθούν με την ανάπτυξη της πόλης και να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι πειραϊκές επιχειρήσεις.

Σήμερα, οι Σινοελληνικές σχέσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες, ενώ οι προοπτικές της συνεργασίας στις θαλάσσιες μεταφορές διευρύνονται συνεχώς. Ζητούμενο για το Επιμελητήριο μας είναι να διοχετεύσουμε τον πλούτο του μεγάλου λιμανιού στην πειραϊκή επιχειρηματικότητα και στην τοπική κοινωνία».

Όσον αφορά στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά ελλειμματικό, εις βάρος της Ελλάδας. Το 2017 καταγράφηκε εμπορικό έλλειμμα της τάξης των 2,71 δισ. ευρώ (έναντι 2,55 δισ. το 2016), με όγκο εμπορίου 3,1 δισ. ευρώ (έναντι 3,2 δισ. ευρώ).

Τέλος, οι επιχειρηματίες – μέλη του ΕΒΕΠ έθεσαν στην Πρέσβειρα μία σειρά ζητημάτων, όπως την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τις ελληνικές εισαγωγές-εξαγωγές, την επίλυση σοβαρών προβλημάτων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις στην Κίνα, την ανάγκη οι ελληνικές εταιρείες να είναι μόνιμα στο Maker’s List των ναυπηγείων της Cosco, την απλοποίηση των κινεζικών τελωνειακών διαδικασιών, τη δυσκολία της αμφίδρομης επικοινωνίας κ.ά.

metaforespress.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόστρατοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού;

Όταν, το 1919, ιδρύθηκε το Λιμενικό Σώμα, προήλθε από τα «σπλάχνα» του Πολεμικού Ναυτικού.  Έτσι, βάσει εθνικών σχεδίων, το Λιμενικό Σώμα είναι Σώμα υπαγόμενο στο συγκεκριμένο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Παρότι στο παρελθόν επανειλημμένα αμφισβητήθηκε, αυτός ο «γνήσιος

21 Απριλίου 1967: Οι Στρατιωτικοί που είπαν ΟΧΙ στη χούντα

Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967 η Ελλάδα έμπαινε στο γύψο μιας ακόμη στρατιωτικής χούντας. Οι συνέπειες για τον ελληνισμό ήταν βαρύτατες, Επτά χρόνια μετά οι ανόητοι που κατέλυσαν τη Δημοκρατία ξεπουλούσαν και τη Κύπρο. Το στίγμα της χούντας βάραινε

Εκσυγχρονισμός πολλαπλών εκτοξευτών RM-70: Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό του Στρατού Ξηράς το Πυροβολικό Μάχης

* Του Κώστα Σαρικά Η ενίσχυση του Πυροβολικού Μάχης αποτελεί προτεραιότητα για τον Στρατό Ξηράς έπειτα και από την επανεξέταση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο εξορθολογισμού που αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ των προγραμμάτων που πήραν το «πράσινο» φως

MED-5: Μέτρα πρόληψης των μεταναστευτικών ροών και όχι απώθησής τους ζητούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

Οι πέντε μεσογειακές χώρες που αποτελούν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και οι οποίες εκ των πραγμάτων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης και του προβλήματος της παράνομης διακίνησης απεύθυναν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να σταματήσει να έχει πολιτικές κυρίως

Μετάβαση στο περιεχόμενο